Training

Training

Voor wie?
Echt luisteren naar elkaar is de sleutel tot meer begrip en betere samenwerking. Daarom biedt Joeroké de communicatietraining StabyL, geïnspireerd op Barack Obama’s wijze woorden: ‘Start by listening’. Een training voor alle leidinggevenden én teams die gebaat zijn bij effectieve communicatie en meer verbinding, voor een sterkere samenwerking.

Wat houdt het in?
In drie maanden gaan het team en de leidinggevende aan de slag met communicatieve vaardigheden, écht leren luisteren en de juiste woorden vinden om verbinding te maken. De trainingen vinden plaats ‘on the job’: Astrid observeert hoe er binnen het team gecommuniceerd wordt. Zijn er signalen van onbegrip, onvrede en ongemak, dan faciliteert zij het team bij de reflectie en het bespreekbaar maken hiervan. Het trainingstraject bestaat uit een verdiepende kennismaking met het hele team, in totaal drie teambijeenkomsten van 1 dagdeel en mogelijkheid tot telefonische ondersteuning voor de leidinggevende.

Wat brengt het?
De training biedt teams woorden en handvatten om dichter tot elkaar te komen. De rust om naar elkaar te luisteren. Zodat er meer vertrouwen en begrip ontstaat binnen het team. Dat leidt uiteindelijk tot een succesvolle samenwerking, waarbij iedereen zich gezien en gehoord voelt en alle talenten tot uiting kunnen komen.

Communicatie trainingen ‘on the job’

Voor leidinggevenden én hun teams

In drie maanden meer begrip en betere samenwerking

Meer informatie? 
Neem gerust 
contact op.