Main Content

Cultureel diverse teams zijn potentieel gouden teams!

Een team bestaat uit verschillende typen mensen, met elk hun eigenaardigheden. Of liever gezegd eigen-aardigheden. Wanneer een team weinig energie steekt in het leren kennen van elkaar, dan liggen onvrede en frustratie op de loer. En hoe groter de diversiteit, hoe groter de kans op moeilijkheden. Als jij hier als leidinggevende geen actie op onderneemt, ontstaat er een neerwaartse spiraal van getob, narigheid en conflicten. En dat is jammer, want het hoeft niet!

Ik ben gespecialiseerd in het ondersteunen van cultureel diverse teams en ik help leidinggevenden om duidelijkheid, vertrouwen en rust te brengen. Samen creëren we een klimaat waarin mensen zich gewaardeerd, gerespecteerd en ook meer verbonden voelen. Dit resulteert in werkplezier en een effectieve samenwerking met meer resultaat.

Mail naar info@joeroke.nl.