Achter
de komma

Artikel in magazine Zakenvrouwen'
Mijn verbintenis met Astrid Echteld
Start by listening
Met succes en plezier samenwerken in cultureel diverse teams
Leidinggeven is dicht bij jezelf blijven!

Achter
de komma

Hier vind je de blogartikelen van Astrid. Verhalen van hoe zij tegen de dingen aankijkt. Praktijk situaties en aktuele gebeurtinissen die van invloed zijn op haar werk als coach, trainer en inspirator.

Met succes en plezier samenwerken in cultureel diverse teams

Als leidinggevende wil je verbondenheid in je team. Je wilt ondersteunend en begripvol zijn. Het vraagt daarom extra inspanning van alle teamleden om de verbinding met elkaar te aan te gaan. Want zonder vertrouwen is er geen borging.

In de praktijk van alle dag komt het regelmatig voor dat het schuurt in de samenwerkingsrelatie. Dan zijn er zijn er duidelijke afspraken nodig over hoe je met elkaar omgaat en moet je open staan om beladen onderwerpen met elkaar te bespreken. In cultureel divers samengestelde teams zijn er ook aspecten die, hoewel niet altijd zichtbaar, wel degelijk voelbaar zijn in de omgang met elkaar. Dit zal belemmerend werken voor een plezierig onderling contact en goede teamprestatie.

Voel je dat er meer winst is te behalen in je cultureel diverse team? Wil jij als leidinggevende ervaren wat er nodig is om écht contact te maken met de medewerkers, zodat je vanuit
vertrouwen kunt bouwen aan je team? Voel je die drive en wil je beter worden in het aansturen van je team dan zijn er goede oplossingen:

Ik kan je helpen door middel van mijn StabyL-training en coachingsprogramma.

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend gesprek om samen te verkennen wat er bij jou speelt en welke stappen je zou kunnen zetten om tot het door jou gewenste resultaat te komen.

Investeren in werkrelaties draagt bij aan de samenhang en samenwerking in teams.

Contact gaat immers vooraf aan Contract.

Artikel in magazine Zakenvrouwen'
Mijn verbintenis met Astrid Echteld
Start by listening
Met succes en plezier samenwerken in cultureel diverse teams
Leidinggeven is dicht bij jezelf blijven!

Meer informatie? 
Neem gerust 
contact op.