Achter
de komma

Artikel in magazine Zakenvrouwen'
Mijn verbintenis met Astrid Echteld
Start by listening
Met succes en plezier samenwerken in cultureel diverse teams
Leidinggeven is dicht bij jezelf blijven!

Achter
de komma

Hier vind je de blogartikelen van Astrid. Verhalen van hoe zij tegen de dingen aankijkt. Praktijk situaties en aktuele gebeurtinissen die van invloed zijn op haar werk als coach, trainer en inspirator.

Start by listening

Astrid Echteld inspireert leidinggevenden, die cultureel- (etnisch) diverse teams aansturen, om goed te luisteren naar de verhalen en motieven van hun teamleden. Dit geeft ruimte en aandacht om de talenten van de medewerkers te ontdekken en deze een plek te geven in de ontwikkeling van het team. Zo ontstaat er onderling respect en kracht in de samenwerking. Astrid helpt bij het bouwen aan teams zodat medewerkers herkenningspunten vinden. Een veilig klimaat en kleurrijk samenwerken vormen daarin de basis voor verbinding en het bereiken van betere resultaten.

 

 

De vorige week ontving ik een bericht van een leidinggevende: ‘ik wil je eindelijk eens mijn excuses aanbieden voor mijn gedrag van 3 jaar geleden toen we n.a.v. een documentaire spraken over ‘racisme en kansenongelijkheid’ Ik reageerde aanmatigend en defensief en deed alles behalve wat ik had behoren te doen: nl.: ruimte maken voor jouw reactie, jouw verhaal en naar je luisteren. Ik schaam me wanneer ik er weer aan denk en het spijt me dat ik me zo kwetsend ten opzichte van je heb gedragen’.

Eerlijk gezegd was ik het voorval allang vergeten. Regelmatig word ik geconfronteerd met dit soort gedrag, maar dan van mensen voor wie diversiteit echt een issue is. Maar van deze persoon kon ik dat niet zeggen, integendeel… Ik was dan ook blij dat zij na zelfonderzoek de verbinding met mij opnieuw gezocht heeft.

Diversiteit is in veel organisaties een gegeven. Toch is het niet vanzelfsprekend in cultureel- (etnisch) diverse teams dat alle medewerkers zich vrij voelen om bij te dragen aan de taak. Werken in cultureel diverse teams vraagt om inzet van alle betrokkenen. Leidinggevenden kunnen daarin het voortouw nemen door respectvol om te gaan met elkaar en mede zorg te dragen voor de cohesie in teams.

 

 

Stuur jij cultureel- (etnisch) diverse teams aan? Ik help je graag om de kracht en mogelijkheden van je team te ontdekken.

It all starts by listening, vooral wanneer het gaat om ervaringen die je zelf niet hebt.

Artikel in magazine Zakenvrouwen'
Mijn verbintenis met Astrid Echteld
Start by listening
Met succes en plezier samenwerken in cultureel diverse teams
Leidinggeven is dicht bij jezelf blijven!

Meer informatie? 
Neem gerust 
contact op.