Achter
de komma

Artikel in magazine Zakenvrouwen'
Mijn verbintenis met Astrid Echteld
Start by listening
Met succes en plezier samenwerken in cultureel diverse teams
Leidinggeven is dicht bij jezelf blijven!

Achter
de komma

Hier vind je de blogartikelen van Astrid. Verhalen van hoe zij tegen de dingen aankijkt. Praktijk situaties en aktuele gebeurtinissen die van invloed zijn op haar werk als coach, trainer en inspirator.

Mijn verbintenis met Astrid Echteld

Ik heb Astrid leren kennen in de beginperiode van mijn carrière. In die tijd gaf ik les op verschillende Amsterdamse basisscholen in het stadsdeel Zuidoost. De populatie van de scholen werd snel cultureel diverser.Er kwamen veel leerlingen uit Surinamede Caribbean en Ghana,in wat toen ‘de Bijlmer’ genoemd werd,wonen. Kennis over de afkomsten hoe te communiceren met de leerlingen en hun ouders hadden we als docenten nauwelijks. Er was veel goede wil en er werd met hart en ziel gewerkt om de leerlingen ‘goed’onderwijs te geven. Er was echter ook veel verwarring en soms ook onbegrip binnen teams over wat ‘goed’ onderwijs voor een cultureel diverse groep leerlingen inhoudt. En zo mogelijk nog ingewikkelder; hoe te communiceren met ouders over de ontwikkeling van hun kinderen.

Culturele diversiteit en communicatie

Astrid gaf in die tijd cursussen en begeleidde teams van docenten over thema’s met betrekking tot ‘culturele diversiteit en communicatie’. Wat heb ik in de cursussen en de persoonlijke begeleiding van Astrid veel geleerd!Denk aanrust vinden om goedteluisteren, durvente vragen, je hoeft niet alles al te weten, observeren, van perspectief wisselenen vooral het vertrouwen in elkaar te ontwikkelen om te durven reflecteren op elkaars en je eigen handelen. Decontactenmet Astrid hebbenmijn verdere loopbaan enorm beïnvloed. Astrid is een van de belangrijke personen geweest waardoor ik stappen heb kunnen zetten en mijn eigen organisatie Cultuur-Connect heb kunnen uitbouwen. Astrid heel veel dank hiervoor!

 

De 4 R’s

Zo heb ik samen met het Matchpoint Cultuurorganisatie Zuidoost de visie ontwikkeld, (voortbordurend op bovenstaande)van de 4 R’s. Deze zijn de rode draad in al mijn activiteiten en projecten, geven houvast en zorgen ervoor dat ik mij voortdurendvragen blijf stellen.
Roots –oorsprong. Waar komt de persoon, situatie, gevoel, vraag enz.vandaan?
Ritme –alles en iedereen heeft een eigen ritme. Dag, tijd, natuur, persoon, land, continentenz.
Rituelen –iedereen heeft ze. Zoek naarde rituelen en/of herken ze.
Respect –de rode draad. Het leidt tot kennis en respect voor elkaar, handelingen, situatiesenz.

26-09-2022
Marion Jonk

Marionjonk@cultuur-connect.nl

Artikel in magazine Zakenvrouwen'
Mijn verbintenis met Astrid Echteld
Start by listening
Met succes en plezier samenwerken in cultureel diverse teams
Leidinggeven is dicht bij jezelf blijven!

Meer informatie? 
Neem gerust 
contact op.